जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांची पाणी पातळी

 स्थैर्य, सातारा दि. 17 : कोयना धरणात आज 87.26 टी. एम.सी. उपयुक्त पाणीसाठा असून त्यांची टक्केवारी 87.15 इतकी आहे. कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात आज सकाळी 8 वाजेपर्यंत कोयना येथे 130 नवजा येथे 183 व महाबळेश्वर येथे 198 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे.


सातारा जिल्ह्यातील इतर प्रमुख धरणातील उपयुक्त पाणीपातळी टी.एम.सी.मध्ये व टक्केवारी कंसात पुढील प्रमाणे. धोम – 9.65 (82.54), धोम-बलकवडी 3.65 (92.30), कण्हेर – 8.87 (92.42), उरमोडी – 9.06 (93.84), तारळी- 5.33 (91.15), निरा-देवघर 7.80 (66.55), भाटघर-18.67 (79.43), वीर – 9.29 (98.81).