वर्ये पूलाच्या वळणाला कचऱ्याचा विळखा परिसरात दुर्गधी, आरोग्याला धोका

 

वर्ये पूलाच्या वळणाला कचऱ्याचे ढीग (छाया - श्रीरंग काटेकर)स्थैर्य, सातारा, दि.१६: सातारा पुणे जुना हायवे मार्गवरील वर्येपुलाच्या वळणावर सध्या जिकडे तिकडे कचÚयाचे ढिग साचल्याचे दिसून येत आहे याठिकाणी नेहमीच ये जा करताना काही महाभाग आपल्या घरातील साचलेला कचरा व काही हाॅटेल व्यसाईक रस्त्याच्या कडेला कचरा टाकत आहेत दरवेळी या ठिकाणी साचलेला कचरा स्वच्छ केला कि पुन्हा हेच महाभाग या ठिकाणी कचरा टाकून परिसर अस्वच्छ करीत आहेत अषा महाभागावर संबधित यंत्रणेकडून कडक कारवाईची अपेक्षा आहे यामार्गवरुन दररोज हाजारो वाहने व नागरिक ये जा करीत आहेत दुशित परिसरामुळे येथील नैसगिक सौदर्याला बाधातर होतच आहे परंतू येथे टाकलेल्या कचरा हा पाऊसामुळे कुजत असून परिसरात दुर्गधीबरोबरच नागरिकाच्या आरोग्याला हि धोका निर्माण होत आहे सध्या कोरोनाचे महाभंयकर संकटाने नागरिक भयभीत झाले आहेत त्यात मार्गवरील दुर्गधीयुक्त कचÚयाची भर पडली आहे कचÚयामध्ये बÚयादा मासाहाराचे तुकडे व मृतप्राणी असल्याने अनेक भटक्या कु़त्र्याचा या ठिकाणी सुळसुळाट झाल्याचे दिसून येते येथील परिसरातील स्वच्छता व्हावी हि नागरिकाची मागणी आहे.

शेजारी असलेले नदीपात्रात वाऱ्याने कचरा जात असल्याने नदीपात्र दूशित होत आहे कचरा टाकणाÚयानी सामजिक भान जोपासने गरजेचे संुदर परिसराची अस्वच्छता करणाÚयावर कडक कारवाई व्हावी तसेच येथे सी.सी.टी.व्ही काॅमेरे बसवावेत 

- श्रीरंग काटेकर सातारा

Previous Post Next Post
दैनिक स्थैर्यचे नियमित अपडेट्स आपल्याला WhatsApp द्वारे मिळण्यासाठी येथे किल्क करा.
दैनिक स्थैर्य - Daily Sthairya